Trisept Complex 5l Zobacz większe

Płyny do dezynfekcji

Trisept Complex 5l

Płyn do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk oraz dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń. Produkt o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i ograniczonym działaniu wirusobójczym wobec adenowirusa i norowirusa, służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk oraz do dezynfekcji powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z żywnością.

Więcej szczegółów

Nowy produkt

82 Przedmioty

79.99 zł

+ -

Trisept Complex 5l

Płyn do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk oraz dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń. Produkt o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i ograniczonym działaniu wirusobójczym wobec adenowirusa i norowirusa, służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk oraz do dezynfekcji powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z żywnością.


Produkt może być stosowany do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz przeznaczonych dla ludzi i zwierząt. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.

Dezynfekcja rąk: Stosować preparat na czyste dłonie. Dezynfekcja higieniczna – nanieść 3 ml preparatu na dłonie,wcierać dokładnie w skórę rąk przez 30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna – nanieść 2 razy 3 ml wcierać przez 3 minuty. Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Przez cały czas dezynfekcji ręce utrzymywać w stałej wilgotności. Dezynfekcja powierzchni: Nanieść preparat na suche i czyste powierzchnie lub urządzenia dbając o całkowite ich pokrycie. Działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze preparatu występuje po 30 sekundach.W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością po dezynfekcji spłukać powierzchnie wodą przeznaczoną do spożycia. Powyższe sposoby stosowania zapewniają działanie grzybobójcze, bakteriobójcze oraz ograniczone działanie wirusobójcze.

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • Działa drażniąco na oczy.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
 • Nie palić.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
 • Wdychanie – w dużych stężeniach opary mają działanie znieczulające i mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy oraz objawy ze strony centralnego układu nerwowego. Aerozole drażnią drogi oddechowe i mogą wywoływać kaszel i trudności z oddychaniem.
 • Kontakt ze skórą – nie przewiduje się podrażnienia skóry przy zwyczajnym stosowaniu.
 • Kontakt z oczami – bezpośredni kontakt może spowodować podrażnienie.
 • Połykanie – po połknięciu może wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty i biegunka.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8172/20

Aby zapewnić bezpieczeństwo i najwyższą jakość dostaw produktu / Trisept Complex /  informujemy, iż wszystkie dostawy są realizowane , zgodnie z międzynarodową konwencją ADR  (międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych , sporządzoną w Genewie 30 września 1957 r.)

Przesyłki  towarów objętych konwencją ADR są objęte szczególnym nadzorem, a ich transport i składowanie podlega wymaganiom zawartym w przepisach zarówno międzynarodowych jak i krajowych i świadczone są przez wybrane firmy, które spełniają wymogi tych przepisów.